Sverige

Sverige

Vår vision

Vi behöver göra en förändring - och det gäller alla.

Mänskligheten står inför dess största utmaning hittills. Vi måste ändra på vårt sätt att producera och konsumera varor och tjänster och därmed bli mer hållbara.

Det är nödvändigt att reducera den negativa inverkan konsumering har på vårt klimat, vår hälsa och miljö.

The Yaytrade Manifesto

  1. Give yesterday’s fashion new tomorrows
  2. Challenge the industry by doing things differently
  3. Rebels stand up for what they believe
  4. Always emphasize your team - they’re the key
  5. Karma is a bitch friend

Vår avsiktsförklaring vittnar för vårt åtagande gentemot vår planet och våra medmänniskor.

Motiverade av United Nations Sustainability Goal 12, strävar Yaytrade att påverka modevärlden positivt genom att förlänga livet av kläder och livsstilsprodukter.

  • Vi gör det enkelt för vårt community att köpa, sälja och byta produkter second hand
  • Hållbara märken undviker att förstöra utgående lager genom att sälja på Yaytrade
  • Ambassadörer ger nytt liv till marknadsförda produkter och utöver detta även donerar vinsten till välgörenhet

FN hållbarhetsmål nr. 12

I FN globala mål för hållbar utveckling inkluderas alla länder: “a call to action by all countries - poor, rich, and middle-income - to promote prosperity while protecting the environment”.

Mål 12 fastställer: “urgent action is needed to ensure that current material needs do not lead to the overextraction of resources or the degradation of environmental resources, and should include policies that improve resource efficiency, reduce waste and mainstream sustainability practices across all sectors of the economy.”

Läs mer om Mål 12 på United Nations webbsida.

We are the sustainable rebels

Sustainable adjectivesəˈstānəb(ə)l

: of, relating to, or being a method of harvesting or using a resource so that the resource is not depleted or permanently damaged

Rebel noun/ˈreb(ə)l/

: a person who does not like rules or authority, and shows this by behaving differently from most people in society

Sustainable rebels står upp för cirkulär ekonomin