Miljö och Etik


Yaytrade värdegrund för miljö och etik

Vi på Yaytrade säljer kläder och accessoarer av mycket hög kvalité och många gånger i tidlöst snitt. Våra produkter används vanligtvis under många år och blir riktiga favoriter i garderoben. Vi ser ofta att våra produkter används vidare när första ägaren söker något nytt. Detta minskar behovet av att ständigt fylla garderoben med nytt ”slit och släng”.

Vi på Yaytrade ställer höga krav på våra leverantörers arbete både när det gäller miljövänliga material, bra arbetsförhållanden i produktion och etisk hantering av djur vid framställning av animaliska material.

Vi på Yaytrade jobbar ständigt med att dokumentera vår egen och våra leverantörers påverkan på miljön och ser över vilka åtgärder vi kan genomföra för att minska vår miljöpåverkan.

Vi på Yaytrade förespråkar valfrihet och ser det som ett personligt val att bära material av animaliskt ursprung.

Vi på Yaytrade erbjuder syntetpäls som ett alternativ till den äkta pälsen hos de leverantörer som tillhandahåller detta. Vi kommer även erbjuda våra kunder att byta ut sin äkta päls mot syntetpäls i de lägen som detta är möjligt.

Vi på Yaytrade kräver att våra leverantörer spårar animala materials ursprung och att uppfödare och jägare följer etiska regler och lagar. Vi tolererar inte avsiktlig misshandel och vanvård av djur eller handlingar som uppsåtligt orsakar onödig smärta, skada eller lidande.

Uppsatta lägsta krav på lagar som ska följas av Yaytrade leverantörer.

The Washington Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)
Länk

European Regulation n. 3254/1991 prohibits the use of leghold traps and forbids the introduction into the EU
Länk - PDF

European Regulation n. 1523/2007 prohibits the sale, import and export from EU Community of cat and dog fur.
Länk - PDF

Retur frakt köpvillkor

Om Yaytrade, miljö & etik

Integritet & Cookies