Integritetspolicy


• Den 25:e maj 2018 träder Europeiska Unionens och Europaparlamentets Allmänna Dataskyddsförordning (GDPR) i kraft. Förordningen tillämpas som lag i samtliga medlemsländer i unionen samt inom EES med syftet att stärka privatpersoners integritet och skydd av personuppgifter. Yaytrade lägger stor vikt vid din personliga integritet och ditt enskilda skydd av personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi inom Best of Brands behandlar dina personuppgifter och din personliga information. Den beskriver våra skyldigheter och dina rättigheter så att du ska känna dig trygg.

Har du frågor kring något innehåll är du självklart välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Anders Johnell AB, org. nr. 556029-7813, Västra storgatan 19 611 31 Nyköping, [email protected]. Samt till Anders Johnell AB anslutna företag och butiker inom varumärket Yaytrade.

Ansvarig Dataskydd: Aroporth AB 556680-9439.

Du kan läsa den fullständiga versionen här

Retur frakt köpvillkor

Om Yaytrade, miljö & etik

Integritet & Cookies